Training&Serviceอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายใน (PSM Internal Auditor)ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor
ในวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องอบรม K.N.Safety Training Center
โครงการอมตะเซ็นเตอร์ เฟส 3อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนกับกนอ.
สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง สารไวไฟ ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด จะต้องมีการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปี และตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จัดทำหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor
เพื่อดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)
และการตรวจประเมินภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรม

แผนที่ห้องอบรม:https://goo.gl/maps/yxitUHjrfzrG7zyD6


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 087-433-7653
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005
เพิ่มเพื่อน

โพสต์ : 2023-01-13      อ่าน 296

Top