Training&Serviceอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565

สมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง จัดบรรยาย ให้กลุ่ม วิชาชีพ จป.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง พ.ศ.2565

**อัตราค่าลงทะเบียน 500฿/คน

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมนมา โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ: 081-631-4992 (คุณแต)
เว็ปไซต์: www.pin-psa.or.th
E-mail: info@pin-psa.or.th
Facebook: สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง


หัวข้อบรรยาย/Workshop:สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565
- สาระสำคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ สารเคมีอันตราย การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยฯในที่อับอากาศ และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง
- Workshop การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง (JSA) และการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
- สรุปประเด็นถาม-ตอบบริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับ กนอ. ลำดับขึ้นทะเบียน C-005
โทรศัพท์ 087-433-7653
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
เพิ่มเพื่อน

โพสต์ : 2022-11-16      อ่าน 224

Top