Training&Service

รับให้คำปรึกษาด้าน ISO 39001:2012 (ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)

รับให้คำปรึกษาด้าน ISO 39001:2012
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน
(ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)

ระยอง ชลบุรี และใกล้เคียงเพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนน ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนในปี 2558


Image

Image

Image

ทั้งโครงการ ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ ขนาด และความซับซ้อนขององค์กร


จองอบรม หรือปรึกษา
เบอร์ 087-433-7653, 089-510-2456 คุณแพร
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Top