Training&Serviceอบรม จป เทคนิค 27-29 ก.ค.63 (ระยอง)

อบรม จป เทคนิค 27-29 ก.ค.63 (ระยอง) 087-433-7653อบรม จป เทคนิค 27-29 ก.ค.63 (ระยอง) 087-433-7653


บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร 087-433-7653, 099-160-4462 |
แฟ็กซ์ 038-024-377


ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารองค์กร - ระบบคุณภาพ ISO
ด้านการพัฒนาทักษะบุคคลากร และ วางระบบบัญชี-ภาษี
อาจารย์ ณัฐธยาน์ 089-510-2456

โพสต์ : 2020-07-16      อ่าน 117

Top