Training&Service

บริการเป็นที่ปรึกษา รายปี MR,EMR,SHE (Assistant )

บริการเป็นที่ปรึกษา รายปี

MR,EMR,SHE (Assistant )

ด้วยความเข้าใจ ธุรกิจ SME เป็นอย่างดี กรณีที่ท่านต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงระบบ ISO,OHSAS18001,ISO14001 ทางเรายินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษารายปี รับบริหารระบบ กำหนดจำนวนครั้งที่เข้าไปยังบริษัทของลูกค้าต่อเดือน สามารถสอบถาม และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดเวลาระยะสัญญา โดยสามารถช่วย จัดทำเอกสารหากมีการเพิ่ม Scope , Up Version ช่วยให้คำแนะนำและเขียนเอกสารที่จำเป็น , ปรึกษาการยกระดับ KPI , อบรมข้อกำหนดต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ ,จัดทำแผน Training, จัดทำแผนการ Internal Audit,  ช่วยทำ Internal Audit , ช่วยวางแผนจัดทำ Management Review, ช่วย Pre-Audit เป็นผู้ช่วยรับการ Audit จาก CB หรือ ลูกค้าใน Scope งานทุกระบบ ( ทางเราจะยินดีทำสัญญา ปกปิดความลับลูกค้า )

 

 

 

Top