Training&Service

การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั่นจั่น

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น
1.ผู้บังคับปั้นจั่น


2.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ


3.ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น


4.ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

*มีบริการแบบ In-houseและPublic

 

 

 

Top