Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

หลักสูตรอบรม : ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับฯ และผู้ยึดเกาะวัสดุ   
อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 4,500 บาท ( ไม่รวม Vat )
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ทุกท่าน
โดย..วิทยากร อาจารย์ไกรศรี พรหมณรงค์

 
 
 

click for details

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เดือนกันยายน 2562   
บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 
 
 

click for details

 

เรามีตำราสอนภาษาจีน   
เรามีตำราสอนภาษาจีน ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย ในราคาพิเศษ
我们有中文培训安全员管理和安全委员会管理,而且有优惠价

 
 

ก่อนหน้า   1   2   3  
Top