Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)   

 
 
 

click for details

 

เรามีตำราสอนภาษาจีน   
เรามีตำราสอนภาษาจีน ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย ในราคาพิเศษ
我们有中文培训安全员管理和安全委员会管理,而且有优惠价

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค   
จำกัดจำนวน 20 ท่านเท่านั้นค่ะ

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร: “การตีความตามข้อกำหนด การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018)”   
อบรมวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร/ตัวแทนฝ่ายบริหาร
2. จป. หรือ คณะทำงานที่ต้องการปรับระบบบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
3. ผู้ที่สนใจการอบรมหลักสูตรนี้
โดย..วิทยากร ท่านอาจารย์พนม บุญมาก
เนื้อหาการอบรม
1. แนะนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018
3. การประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนด

 
 
 

click for details

 

บริการให้คำปรึกษา และอบรมระบบบริหารจัดการ   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม : ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับฯ และผู้ยึดเกาะวัสดุ   
อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 4,500 บาท ( ไม่รวม Vat )
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ทุกท่าน
โดย..วิทยากร อาจารย์ไกรศรี พรหมณรงค์

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค   

 
 

Top