Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม : ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับฯ และผู้ยึดเกาะวัสดุ   
อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 4,500 บาท ( ไม่รวม Vat )
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ทุกท่าน
โดย..วิทยากร อาจารย์ไกรศรี พรหมณรงค์

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)   

 
 
 

click for details

 

เรามีตำราสอนภาษาจีน   
เรามีตำราสอนภาษาจีน ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย ในราคาพิเศษ
我们有中文培训安全员管理和安全委员会管理,而且有优惠价

 
 
 

click for details

 

บริการให้คำปรึกษา และอบรมระบบบริหารจัดการ   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"ระดับหัวหน้างาน"   

 
 
 

click for details

 

โครงการอบรม -ให้คำปรึกษา ระบบ การจัดการอาชีอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 Occupational Hea   
มาตรฐานในแวดวง Safety ที่รู้จักกันทั่วโลก Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) หรือ OHSAS 18001:2007 ได้ถูกใช้ควบคู่ไปกับ ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 จนกระทั่งแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้วยโครงสร้างเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกและง่ายมากขึ้น จนมาเป็น ISO 45001: 2018 สำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน 1) กิจกรรมอบรม 5 วัน 2) ให้คำปรึกษา 4-วัน (หรือมากกว่า) 3) ตรวจประเมิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับขอบเขต และขนาดองค์กร (พนักงาน ไม่เกิน 200 คน # 12วัน) สอนให้สามารถ สร้างเอกสาร และมีตัวอย่างเอกสาร ให้ตลอดทั้งระบบ

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรภาษาจีน   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 

Top