Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"ระดับหัวหน้างาน"   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 25-27 ตุลาคม 2562   
บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 เวลาอบรม 8.30 น. – 16.30 น. ท่านละ 3,200.- บาท มอบส่วนลด 200.- แก่ จป.หัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรม จาก ETC

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร: “การตีความตามข้อกำหนด การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018)”   
อบรมวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร/ตัวแทนฝ่ายบริหาร
2. จป. หรือ คณะทำงานที่ต้องการปรับระบบบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
3. ผู้ที่สนใจการอบรมหลักสูตรนี้
โดย..วิทยากร ท่านอาจารย์พนม บุญมาก
เนื้อหาการอบรม
1. แนะนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018
3. การประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนด

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน   
จัดอบรมวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลาอบรม 8.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกอบรม - คุณเกตุกมล ชาวบ้านสิงห์ Tel. 099 -1604462 - คุณณัฐธยา พลอยเดชคุ้ม Tel. 087- 4337653 - คุณณัฐชมกร หอมศิริ Tel. 091- 6269551 Line id : Nut4325

 
 
 

click for details

 

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน   

 
 
 

click for details

 

   

 
 

1   2   3   ถัดไป  
Top