Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

จองด่วน*ราคา*พิเศษ! ถึง30ก.ค.64 ตรวจประเมินภายนอก PSM External Audit ระยอง-ชลบุรี เท่านั้น   

วันนี้ ถึง30ก.ค.64 เท่านั้น

*ราคา*พิเศษ! ตรวจประเมินภายนอก PSM External Audit
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ระยอง-ชลบุรี เท่านั้น

โทรศัพท์ 087-433-7653,086-889-7436
ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

จองด่วน! @ชลบุรี อบรมPSMฟรี 31 มี.ค. 64 อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี   

หลักสูตร: ความรู้ทั่วไป
การจัดการความ
ปลอดภัย
กระบวนการผลิต PSM
31 มี.ค. 2564
เวลา 13.00-16.30 น.

สถานที่ : อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด (40 ท่าน)
โทรสอบถามข้อมูล คุณแพร : 087 4337653

 
 
 

click for details

 

จองด่วน! @ระยอง อบรมPSMฟรี 30 มี.ค. 64 สนง นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง   

หลักสูตร: ความรู้ทั่วไป
การจัดการความ
ปลอดภัย
กระบวนการผลิต PSM
30 มี.ค. 2564
เวลา 13.00-16.30 น.
สถานที่ : สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง

ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด (15 ท่าน)
โทรสอบถามข้อมูล คุณแพร : 087 4337653

 
 
 

click for details

 

จองด่วน! อบรมฟรี จป เทคนิคระยอง : กสร " ฝึกฟรี มีทักษา ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" 18-20 มี.ค.64   
กสร มอบของขวัญปีใหม่
ฝึกฟรี มีทักษา ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน


จองด่วน! ก่อนเต็มจ้า
รายละเอียดในภาพนะคะ
087-4337653
อบรม หลักสูตร จป. เทคนิค
วันที่ 18-20 มี.ค.64

 
 
 

click for details

 

รับconsult และ รับตรวจประเมินภายนอก PSM (ตามบังคับใช้กฏหมาย)   
การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขต การนิคมอุตสาหกรรม ที่เข้าข่าย ต้องดำเนินการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทโรงงงานที่เข้าข่าย
(1) ที่มีกระบวนการ เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง มากกว่า หรือ เท่ากับ ปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ
(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ ขึ้นไป ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

หลักเกณฑ์
: ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี
: ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี
หรือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต) หรือ กรณีขอขยายกำลังการผลิต ( ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต)
: ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบกับการขอต่ออายุ หรือ ขออนุญาต ต่อ กนอ.

กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ( 14 พค 2564) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี ( 14 พค 2561) นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร มาตรฐานและข้อกำหนด การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(Standard & Requirement of PSM))   
ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(PSM Internal Auditor)   
ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005

 
 
 

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต   

 
 

1   2   3   4   5   ถัดไป  
Top